مقاله پیشگیری وضعی و جرائم اقتصادی

چکیده

پيشگيري وضعي را «اقدام پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندد» تعريف كرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتيبي است كه بهاي ارتكاب عمل مجرمانه را براي مرتكب بيش از سود حاصل از آن گرداند. تحقیق حاضر درصدد بررسی پیشگیری وضعی در جرائم اقتصادی است.

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده ، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش‌های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید بر هم زننده انگیزه ها باشد .

در این تحقیق.....

کلید واژه ها: پیشگیری,پیشگیری وضعی,جرم,جرائم اقتصادی,دانلود مقاله پیشگیری وضعی و جرائم اقتصادی

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه تدوین مقاله، چاپ و اکسپت مقاله با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

 021-66 572 680          

          0919-23 53 823                      

Parsepajuhesh{at}gmail.com