مقاله مفهوم حقوقی ارث در اسلام

چکیده

واژه ارث در معانی زیر به کار رفته است .

الف- ارث در لغت به معنای میراث ، و اصل و کار دیرینه و قدیم که به وراثت به دیگری رسد و بقیه چیزی و خاکستر (محمد پاشا، 1363 :203) را گویند.

ب- به معنای استحقاق است به عبارت دیگر استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او است. ( کاتوزیان ،  1376: 11)

ج- ارث در لغت به معنای بقا است و وراثت به معنی باقی است وراثت به همین معنا یکی از اسماء الهی است چنانچه می فرماید « لکل شیء هالک الا وجهه»(سوره قصص ، آیه 88)

کلید واژه ها: ارث، ماترک، ورثه، وارث، میراث، نسب

 

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com