مقاله علم به قتل عمدي در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

چکیده

بررسی ارکان سه گانه ي جرم به ما کمک می کند تا نسبت به تشخیص ماهیت جرایم پی ببریم. قتل عمدي از زمره مهمترین جرایمی است که بررسی ارکان آن مخصوصا رکن روانی امري ضروري است.

موضوع این رساله، تبیین جایگاه علم در جرم قتل عمدي است که مجازات مجرم بسته به آن است. در حقوق کیفري، تحقق قتل عمدي همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادي و معنوي است. عنصر روانی قتل عمدي به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می شود. در عنصر روانی قتل عمدي از اراده، علم، سوء نیت عام، سوء نیت خاص و انگیزه بحث می شود. اراده که در لغت به معناي خواستن می باشد، در کلیه جرایم ( عمدي و غیر عمدي) لازم می باشد. شخص قاتل نیز باید قابلیت و توانایی بالقوه خواستن را داشته باشد....

کلید واژه ها: قتل عمدی,قانون مجازات اسلامی مصوب 1392,اراده

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

       

    021-66 572 680          

          0919-23 53 823                 

Parsepajuhesh{at}gmail.com