مقاله دعاوی ناشی از نقض قرارداد کار با تاکید بر رویه‌های هیئت تشخیص

چکیده

تحقیق حاضر درصدد است ماهیت و انواع دعاوی ناشی از نقض قانون کار و آیین دادرسی به این دعاوی را مورد بررسی قرار دهد و رویه های هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار در این خصوص و رویکرد دیوان عدالت اداری در مواجهه با آراء آنها را تبیین نماید. بر این اساس ابتدا تعریفی روشن از قانون کار و انواع آن ارائه کرده و سپس به انواع دعاوی می پردازد که در نتیجه نقض قوانین کار شکل می گیرد.

این دعاوی می تواند در موضوعات مختلفی مثل عدم پرداخت حق سنوات باشد یا هر نوع حقی که در قانون کار رعایت آن از سوی طرفین کارگر و کارفرما پیش بینی شده است. به دلیل کثرت موضوعات که می تواند موضوع دعاوی قرار گیرد در این تحقیق تلاش شده شده است حتی المقدور دعاوی متعدد در قالب چند مبحث کلان به نام دعاوی ناشی از شرایط کار، تعلیق کار، خاتمه کار، بیمه، مرخصی و تعطیلات، سنوات، پاداش، مزد و اضافه کاری مورد بحث قرار گیرد.  در ادامه، پژوهش پیش به آیین دادرسی در زمینه دعاوی فوق پرداخته، رویه ها و تشریفات قانونی در هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف به عنوان مراجع رسیدگی به این دعاوی را ضمن توضیح وظلایف و ارکان هر یک از این هیئت ها، تبیین می نماید.

کلید واژه ها: قرارداد کار، کارگر، کارفرما، هیئت های تشخیص، هیئت های حل اختلاف

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

    021-66 572 680          

          0919-23 53 823                 

Parsepajuhesh{at}gmail.com