مقاله حمایت از زندانی و پیشگیری از تکرار جرم

چکیده

مقاله پیش رو درصدد بررسی تاثیر حمایت از زندانی و خانواده زندانیان در پیشگیری از جرم است. یافته های تحقیق حاکیست حمایت از خانواده های زندانی و تدابیر حمایتی بعد از خروج بدین سبب عدم تکرار جرم ‏زندانیان آزاد شده می‌شود. تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان مجموعه اقداماتی است که به جهت حمایت و ‏مراقبت از زندانی آزاد شده صورت می‌گیرد. این اقدامات طیف وسیعی از حمایت‌های مادی، ‏معنوی، اجتماعی و.... را شامل می‌شود.

کلید واژه ها: پیشگیری، تکرار جرم، حمایت ز زندانی، حمایت از خانواده زندانی

 

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com