مقاله حل و فصل اختلافات مالکیت معنوی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

چکیده

حقوق مالکیت معنوى ، عمدتاً به موضوعاتى مى پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش هاى ذهنى اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارت از وجهى از دانش واطلاعاتى است که در محصولات فیزیکى یا روند تولید آن ها تجلى یافته است. عده اى از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکرى را براى این مجموعه توصیه مى کنند و معتقدند که کلمه "معنوى " چون مقابل کلمه "مادى " است، لفظ مناسبى نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکرى بهتر است.......

کلید واژه ها: حل و فصل اختلافات ، مالکیت معنوی ، نظام حقوقی ایران ، کنوانسیون های بین المللی 

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

    021-66 572 680          

          0919-23 53 823                  

Parsepajuhesh{at}gmail.com