مقاله حقوق زندانی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی

چکیده

جهت انسانی کردن رژیم اجرایی کیفر سلب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج از زندان از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری صورت گرفت که از آن میان می توان به مصوبه سال 1995 م با عنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان و یا قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب سال 1990 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یک سری اسناد دیگر اشاره نمود.

از سوی دیگر قانون‌گذار ایران نیز همواره خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفت های جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 شمسی، قانونگذار تلاش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. ........

کلید واژه ها: زندان,زندانی,حقوق ایران,اسناد بین المللی,حقوق زندانی,دانلود مقاله حقوق زندانی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

    021-66 572 680          

          0919-23 53 823                

Parsepajuhesh{at}gmail.com