مقاله بررسی عنصر مادی قتل عمد در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی

چکیده

این تحقیق در سه فصل خواهد بود.

در فصل اول، ضمن بر شمردن انواع قتل و ارکان قتل عمد به اهمیت و ماهیت رکن مادی آن پرداخته شده است.  در ادامه این  فصل انواع رفتار، در قتل عمد مورد بررسی قرار گرفته و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است. 

در فصل دوم، به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است. 

در فصل سوم، به بررسی تطبیقی عنصر مادی قتل عمد در قانون قبلی ( مصوب 1370 ) و قانون جدید ( مصوب 1392 ) و وجوه اشتراک و افتراق آن خواهیم پرداخت.

کلید واژه ها: قتل، قتل عمد، قانون مجازات اسلامی جدید، رکن مادی قتل، قانون مجازات مصوب 1392

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

    021-66 572 680          

          0919-23 53 823                

Parsepajuhesh{at}gmail.com