مقاله بررسی آیات جهاد از منظر فقه و حقوق

چکیده

مذهب و نظریات مذهبی اهمیتی قاطع در فهم‌ ماهیت جنگ و اخلاق نظامی در جهان اسلام داشته و دارد. جـنگ که در‌ ادبیات فقه اسلامی با‌ عنوان «جهاد» شناخته‌ می‌شود، یکی از فروع دهگانه دیانت اسلام است. بـنابراین، یکی از ابواب اصلی فقه اسـلامی مـی‌باشد. در این مقاله کوشش می‌کنیم برداشت اسلام شیعی از ماهیت جهاد و اخلاق نظامی در نصوص اسلامی را‌ به اختصار مورد بررسی قرار دهیم؛ جهاد در فقه شیعه.

این مقاله کوشش کرده است با نظر به دو تفکیک اساسی؛

1) بین فـقه شیعه و اهل سنت در باب جهاد از یک سوی؛

 2) تمایز‌ بین‌ نظریه کلاسیک و جدید شیعه درباره جهاد از سوی دیگر.

و به تحلیل دو مطلب اساسی در باب جهاد اقدام نماید؛

الف) دیدگاه شیعه در باب ماهیت جهاد در دوره غیبت؛

ب) اخلاق نـظامی‌ و حقوق بشردوستانه در منابع فقه شیعه.

کلید واژه ها: جهاد، فقه شیعه، حقوق، اهل سنت، دوره غیبت

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه تدوین، چاپ و اکسپت مقاله با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com