مقاله آثار حقوقی اهانت به ادیان الهی در قالب آزادی بیان در اسلام و حقوق بین‌الملل

چکیده

توهین به ادیان از موضوعاتی است که در سال های اخیر کانون توجهات بوده است. کاریکاتورهایی که در اهانت به اسلام و پیامبر(ص) از سوی روزنامه های اروپایی منتشر شد در کنار حوادثی نظیر قرآن سوزی از سوی یک کشیش تندرو آمریکایی و متعاقب آن خشم شدید مسلمان از این حوادث که خشونت هایی را به دنیال داشت این سوال را مطرح کرد که اسلام و حقوق بین الملل در این خصوص چه دیدگاهی دارند؟ آیا آن گونه که طرفداران آزادی بیان ادعا می کنند توهین به ادیان در قالب آزادی بیان قابل توجیه است؟ به عبارتی حقوق بین الملل و اسلام چه دیدگاهی در این خصوص داشته و می توان مدعی شد نوعی تشابه میان این دو در زمینه اهانت به ادیان وجود دارد؟

در پژوهش حاضر ضمن پرداخت به مفهوم توهین به ادیان و آزادی بیان در اسلام و حقوق بین الملل محدودیت های وارده بر آزادی بیان در دو حوزه مذکور برشمرده و روشن می شود که هم در اسلام و هم در حقوق بین الملل آزادی بیان تابع محدودیت های خاصی است.......

کلید واژه ها: توهین به ادیان، اهانت به ادیان، حقوق بشر، حقوق اسلام، حقوق بین المل، آزادی بیان، محدودیت های آزادی بیان

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

      

    021-66 572 680          

          0919-23 53 823                 

Parsepajuhesh{at}gmail.com