مقاله تعدد و تکرار جرم در فقه و حقوق

چکیده

مقاله پیش رو درصدد بررسی آثار تکرار و تعدد جرم در فقه و حقوق است. یافته های تحقیق حاکیست که فقها، قرنها پیش تکرار و تعدد جرم دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم پرداخته اما بحثی با عنوان مستقل تعدد جرم و تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکمیت جزایی وجود داشته باشد. در بحث تعدد جرم فقیهان در برخی موارد قائل به اجرای مجازات اشد و در برخی دیگر قائل به جمع مجازاتها شده اند.

کلید واژه ها: تکرار,تعدد، مجازات,حد,تعزیر,فقه و حقوق

 

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823         

Parsepajuhesh{at}gmail.com