تحقیق و پژوهش

انجام پایان نامه

بعد از آنكه موضوع مورد نظر از جانب استاد راهنما مورد تاييد قرار گرفت، گام بعدي به منظور انجام پروپوزال به شكل شيوه دانشگاه محل تحصيل دانشجو برداشته مي‌شود. با توجه به اينكه اقدامات موسسه پارسه پژوهش بر پايه دقت، صحت و سرعت در انجام امور تحقيقاتي استوار است و با عنايت به مباحث انتخاب شده و نيز ايده‌هاي ارائه شده در مرحله انتخاب موضوع مبادرت به کمک و مشاوره به انجام پروپوزال و طرح ابتدايي پ‍ژوهش بر اساس فرم دانشگاه مربوطه می‌شود.

 

فرم سفارش

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
شماره تماس :  
رشته تحصیلی
گرایش
دانشگاه
مقطع
الصاق فایل حجم باید زیر 20 mb و فرمت doc , docx , pdf باشد.
توضیحات تکمیلی :
کد امنیتی بالا :