مشاوره پایان نامه

انجام پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه به صورت قراردادي مكتوب انجام مي‌پذيرد. بخش مشاوران و متخصصان موظف‌اند، قراردادکتبی با دانشجویان را به صورت حضوري يا غير‌حضوري به ثبت برسانند. پروسه انجام پایان نامه براساس مضمون قرارداد غالباً در سه بخش انجام مي‌پذيرد. تمامي مخارج مربوط به راهنمایی و مشاوره انجام پایان نامه در قالب اقساط و با توجه به پيشرفت كار دريافت مي‌شود.

کیفیت بالای مشاوره و راهنمایی انجام پایان نامه از سوی متخصصین موسسه پارسه پژوهش امكان استخراج مقاله از پایان نامه و نشر آن در مجلات معتبر را فراهم كرده است.

موسسه پارسه پژوهش، تا اتمام دفاع از پایان نامه متعهد به راهنمایی شما عزیزان است.

 

    مشاوره انجام پایان نامه حقوق                   مشاوره  انجام پایان نامه علوم سیاسی                   مشاوره  انجام پایان نامه فلسفه                   مشاوره انجام پایان نامه الهیات

 

 

فرم سفارش

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
شماره تماس :  
رشته تحصیلی
گرایش
دانشگاه
مقطع
الصاق فایل حجم باید زیر 20 mb و فرمت doc , docx , pdf باشد.
توضیحات تکمیلی :
کد امنیتی بالا :