انجام پایان نامه حقوق تجارت توسط اساتید باتجربه دپارتمان تخصصی حقوق موسسه پارسه پژوهش

صرف‌نظر از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که با رشد اقتصادی و تجاری بین‌المللی شگرفی روبرو بوده اساساً امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات تجاری بین‌المللی ایران با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد. همچنین تمایل قطعی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند.

ضرورتی که پیش از این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است. تعامل تجارت و اقتصاد در صحنه بین‌المللی به عنوان اصلی غیرقابل انکار مورد عنایت سایر دانشگاه‌های معتبر خارجی نیز قرار می‌گیرد. تجربه این رشته در سایر دانشگاه‌ها خود مؤید آن است که دو روش جاری در این زمینه وجود دارد که با توجه به نیازهای منطقه‌ای و توان علمی هر دانشگاه انتخاب می‌گردد.

در بعضی دانشگاه‌های خارجی حقوق اقتصادی بین‌المللی و حقوق تجارت بین‌الملل به عنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه می‌گردند. در روش دیگر که با توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور از یک طرف و سطح نیاز جامعه و نو بودن آن از طرف دیگر توصیه می‌گردد در مرحله اولیه و فعلی، این رشته واحدی تحت نام «حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی» به صورت ترکیبی ارائه می‌شود تا دانشجویان بتوانند با امکان انتخاب واحدهای تجاری و یا اقتصادی دور نمای آینده علمی و حرفه‌ای خود را ترسیم نمایند. راهکاری که با توجه به نیازهای جامعه در این مرحله می‌تواند به عنوان گزینه بهتر محسوب گردد.

در خصوص ضرورت ایجاد این رشته می‌توان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری بین‌المللی، مشارکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی، روش‌های تأمین مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی، بررسی موانع سرمایه‌گذاری خارجی، قواعد و ضرورت‌های حقوق مهندسی، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و تجارت الکترونیک در عرصه تجارت بین‌الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه‌ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر اشاره کرد.

موسسه علمی-پژوهشی پارسه پژوهش آمادگی دارد با بهره‌مندی از زبده‌ترین متخصصین پژوهشی کشور در این رشته تحصیلی که از فارغ‌التحصیلان برترین دانشگاه‌های کشور هستند به دانشجویان عزیز این رشته، هم در انتخاب موضوع و هم انجام پایان‌نامه با رتبه علمی بالا کمک نمایند.

فرم سفارش

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
شماره تماس :  
رشته تحصیلی
گرایش
دانشگاه
مقطع
الصاق فایل حجم باید زیر 20 mb و فرمت doc , docx , pdf باشد.
توضیحات تکمیلی :
کد امنیتی بالا :